Your Wishlist is currently empty.

Vårt EU-projekt
Tack vare stöd från Europeiska struktur och investeringsfonderna genom Leader Söderslätt har vi kunnat få möjlighet att ta fram och utveckla vårt varumärke. Känns väldigt roligt att det satsas på företagande på landsbygden. Under de kommande åren kommer vi att arbeta med olika projekt som ska ha till uppgift att ta fram ett hållbart och attraktivt varumärke. Detta ger oss möjlighet att lyfta Vismarlöv som aktiv företagarbygd och hjälpa till att utveckla byn som varumärke. Genom ett kommunikativt arbete där vi kommunicerar vårt varumärke till konsumenter kan vi bidra till en ökad marknad för våra produkter och ett lönsamt företag samt i det större perspektivet en ökad besöksnäring, större efterfrågan på våra produkter vilket skapar attraktiva arbetstillfällen på landsbygden.
RSS
Follow by Email
Instagram